අප අමතන්න

ජිනන් COSAVE නව තොරතුරු ෙකො. ලිමිටඩ්,.

ලිපිනය

ROOM1601, ගොඩනැගිලි අංක 1, LIXIANGJIAYUAN, අධි-තාක්ෂණික දිස්ත්රික්, ජිනන්, ෂැන්ෙඩොන්ග් පළාත, CHINA.

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

+8615554100787

පැය

සතියේ දින 7

පැය 24 ක සේවා

අප සමග එක්වීමට අවශ්යද?නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!